Ivette Arroyo

PhD, Universitetslektor, biträdande,

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Architect, with more than 20 years of experience working as practitioner and academic in Ecuador (2000-2010) and as researcher in Sweden (2011-2020). Her research focuses on human settlements in developing contexts, organized self-help housing, post-disaster housing recovery and user involvement, the capability approach, critical realism, affordable housing, collaborative housing and social integration, the production of space in collaborative housing, coping responses to the COVID-19 pandemic in everyday life, post-pandemic human settlements.

Yrkesarbete

Dr. Arroyo has working experience as practitioner, lecturer and researcher. She was director of the former Institute for Urban and Regional Planning (IPUR) at Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador. She has been guest lecturer at the courses Urban Shelter Workshop and Urban Theory Course since 2009; and course coordinator of the online course Rethinking Human Settlements from a Resilience Perspective after COVID-19 (2021), conducted by Housing Development & Management, Dept. Architecture and Built Environment, Lund University. In Sweden, she has also worked with integration initiatives in collaboration with refugees and volunteers since 2015. E-mail: ivette.arroyo@abm.lth.se

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ivette Arroyo är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren