Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mer information om mina intressen och min forskning finns på den engelska versionen av den här sidan

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan geovetenskap och miljövetenskap

Nyckelord

  • matematisk statestik
  • Bayesian analys och dess generaliseringar
  • riskbedömning
  • beslutsfattande inom miljö
  • beslutsteori

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ivette Raices Cruz är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren