Personlig profil

Forskning

My research focuses on the evolution of cognition – through study of mechanism, development, phylogeny and fitness value – in crocodilians, palaeognaths (ratites and tinamous), corvids and primates.

It comprises three overlapping projects: independent cognitive evolution in primates and corvids; reconstructing the minds of early birds and non-avian dinosaurs; and the origins of pyrocognition (fire-related cognition) in animals, extinct hominins and modern humans.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Etologi
  • Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
  • Zoologi
  • Filosofi
  • Ekologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ivo Jacobs är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren