Personlig profil

Forskning

I mitt doktorandprojekt fokuserar jag på evolution, biogeografi och systematik av två hotade svenska orkidéer. Genom projektet hoppas jag att jag kan bidra till en bättre förståelse av orkidéernas genetik och dessutom arternas framtid. Jag började mina studier i 2017 när jag startade med mitt kandidatprogram biologi vid Leidens Universitet (NL). Kandidatprogrammet försåg mig med en bred bas inom biologins olika discipliner. Från 2020 till 2023 gjorde jag ett masterprogram, igen vid Leidens Universitet, inom evolutionär biologi. Under denna tid gjorde jag två forskningsprojekt, ett vid Naturalis Biodiversity Center (Leiden, NL) inom växtbiogeografi i Sydöstra Asien och ett vid Lunds Universitet inom genetik i mossgenuset Dicranum. Både i mitt kandidat- och masterprogram följde jag pedagogiska (educational) tracks för att utväckla mina undervisningskunskaper (högstadie- och gymnasienivå).

Fria nyckelord

  • evolutionsbiologi
  • Systematik
  • Botanik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jöran Klink är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren