Foto av Jörgen Carlsson

Jörgen Carlsson

Universitetsadjunkt

Personlig profil

Forskning

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.

For more information - go to the English version of this page.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren