Foto av Jörgen Dahlqvist

Jörgen Dahlqvist

Doktorand

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Inom scenkonsten finns idag ett stort intresse för dokumentärt material och detta har öppnat upp för nya sceniska format och för att berätta och gestalta samtiden. Denna fokus på det dokumentära har skapat ett behov av etiska förhållningssätt samtidigt som det också initierat samtal om till exempel representation och identitet. Detta har också gett upphov till nya sätt för teatern sätt att kommunicera med sin publik. Redan för drygt hundra år sedan arbetade teatern med att sammanföra journalfilm och radioutsändningar med fiktiva berättelser för att sätta scenens berättande i relation till omvärlden, och detta knyter an till samtida frågor till hur verkligheten representeras och detta kan förstås i relation till scenisk gestaltning. Min forskning fokuserar på nya sceniska format, i skärningspunkten mellan det dokumentära och det fiktiva, samt hur teaterns kunskaper kan bidra med kunskap till samtidens samhälleliga och politiska utmaningar. 

Konstnärligt arbete

Teaterregissör och dramatiker 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jörgen Dahlqvist är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren