Foto av Jörgen Eksell

Jörgen Eksell

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

För information om Jörgen Eksells forskning, se engelsk sida (In English).

Undervisning

I am currently involved in relatively few courses in bachelor and master programmes within strategic communication. The last few years I have been a course Director for the course Brand Communication on the Bachelor of Science Programme in Strategic Communication. Additionally, I regularly supervise students writing their theses on bachelor and master level.

A few years back, when I was more involved in teaching, I was responsible for a course in qualitative research methods on the Master of Science Programme in Strategic Communication. I was also responsible for a course in Project Management in Bachelor of Science Programme in Strategic Communication and Digital media.

Samverkan

Commissioned research and education

Over the years I have been involved in commissioned research and education in several ways.

In 2021, a colleague and I were companion researchers at Visit Sweden. The overall purpose of the commissioned research was to conducts companion research that supported Visit Sweden's work with the "staycation campaign". In 2021 Visit Sweden got the new task to market Sweden to a domestic market during the Covid-19 pandemic.

The work consisted of two main tasks. The first part was a target group analysis that consisted of a study of the reception of the campaign. Data was collected with a survey and focus groups interviews.

 

In 2015 I was course coordinator for a course in Strategic Communication given to communicator at Region Skåne. Together with a team of colleagues, we set up a course adapted to the need of the organisation. The course that focused on themes as strategic communication, branding of public organisations, communication planning, change communication and the use of social media in communicating with the public. So far, one report is available in Lucris.

 

In 2013 I evaluated the project Drink Tap water (Drick Kranvatten) at Sydvatten. Drink Tap water was a communication project aimed to positively change pupil’s awareness, attitude and behaviour towards tap water. Data was collected with interviews with pupils and teachers in high schools that participated in the project. Additionally, I analyzed a survey that had been set up by a consultancy bureau prior to the start of the project.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fria nyckelord

 • strategisk kommunikation
 • hållbarhet
 • platsmarknadsföring
 • varumärke
 • överturism
 • inkluderande kommunikation
 • trygghet
 • terrorism
 • värdeskapande
 • intressentkommunikation
 • värdskap
 • gästfrihet
 • turism
 • uppdragsforskning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jörgen Eksell är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren