Foto av Jörgen Hettne

Jörgen Hettne

Prefekt, Professor, Professor, Föreståndare för Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning kretsar kring EU:s konstitutionella utveckling samt EU:s inre marknad och konkurrenspolitik, i synnerhet statliga monopol, offentlig upphandling och statligt stöd.

Undervisning

Jag är ansvarig för masterprogrammet i European and Internationel Trade and Tax Law och undervisar framför allt inom EU-rätt och konkurrensrätt. Jag är också ansvarig för kursen ”EU:s marknads- och konkurrensrätt” vid Institutionen för handelsrätt och kursen ”EU law” inom masterprogrammet European Affairs (Statsvetenskapliga institutionen).

Forskningsgenomslag

Till följd av min forskning har jag utsetts av den svenska regeringen att leda flera statliga utredningar om förhållandet mellan svensk rätt och EU-rätt: Inre marknadsutredningen (UD 2008:1 - SOU 2009:71), Filiallagsutredningen (N 2009:16 - SOU 2010:46) och E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsumenter (S 2014:1 - SOU 2014:58). Jag har vidare författat tre forskningsrapporter inom ramen för Riksrevisionens granskning: Statens roll på den svenska spelmarknaden (2012), Staten på telekommarknaden (2013) och Offentligt stöd på svaga bostadsmarknader (2014). Slutligen har jag utfört två utredningar för riksdagen: Subsidiaritetsprincipen efter Lissabon, publicerad av riksdagen mars 2014 (2013/14:RFR10) och Konstitutionella förutsättningar för riksdagens deltagande i EU-samarbetet (mars 2017).

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • Handelsrätt, EU-rätt, Konkurrensrätt, Statsstöd, Upphandling, Statliga monopol

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jörgen Hettne är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler