Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskning

Jag har ett brett intresse inom evolutionär ekologi, men forskar mycket på artbildningsprocessen i stor och liten skala. Hur går det till när en art blir två eller när en hel grupp med närstående arter uppstår inom en relativt kort tid och ett relativt begränsat område (s.k. adaptiv radiering)? Vilka processer är viktiga och har de någon kvarstående, mätbar effekt på dagens arter? Med andra ord, kan man studera två eller flera närstående arter idag och säga något om hur det gick till när de bildades? Finns det ledtrådar i deras utbredning eller genetik?

Jag har också ett gammalt intresse för hur mer eller mindre slumpvisa variationer i miljön (t.ex. skiftande väder, klimat) påverkar populationer. Hur påverkar det deras egen variation i antal på kort sikt och hur påverkar det deras evolution på lång sikt? Kan man anpassa sig till en variabel miljö och i så fall hur?

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Evolutionsbiologi
  • Ekologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jörgen Ripa är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren