Foto av Jörgen Svensson

Jörgen Svensson

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskningsområden

  • Elkraftsystem
  • Autonoma elnät
  • Havsbaserad vindkraft

Pågående forskning

Svenssons forskning inriktar sig på frågor kring hållbara energisystem och då främst inom elkraftsystem. Energi- och elsystem befinner sig i en övergångsfas där elanvändningen förväntas öka för att uppnå fastställda klimatmål. Nya teknologier behöver utvecklas för elektrifiering inom sektorer såsom transport och industri för minimalt utsläpp. Utökad elanvändning tillsammans med avveckling av befintlig elgenerering medför stora utmaningar inom eltillförsel, inte minst för hur utbyggnaden av förnybart ska ske över tid.

Vind- och solkraft tillsammans med biokraft förväntas tillgodose större delen av framtidens energitillförsel. Storskalig vindkraft blir en viktig del i framtidens energimix beroende på tidsaspekt och uppsatta mål. Flera forskningsbehov finns för olika systemtjänster från förnybart, vilka vindkraft kan bidrar med ett flertal i samband med systemintegrering. Flera systemtjänster inom både eltillförsel och elanvändning kommer automatiskt koordineras för att hantera framtida effektbalans.

Förnybar elgenerering på distributionsnivå öppnar även upp för forskningsområden inom lokala energisystem där autonoma system kan spela en stor roll i framtiden. Viktiga forskningsområden här är flexibilitet och skalbarhet kopplat till automatisering och utökad kommunikation för möjlig aggregering och distribution av olika funktioner och tjänster.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier

Nyckelord

  • Elkraftsystem, Smarta nät, Förnybart, Vindkraft, Automation

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jörgen Svensson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler