Foto av Jörgen Wettbo

Jörgen Wettbo

Universitetsadjunkt, Forskarstuderande, Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jörgen Wettbo är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science

Economics, Econometrics and Finance