Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Artificiell intelligens, särskilt kunskapsrepresentation och resonemang; robotik, särskilt intelligenta samarbetande robotar

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Datavetenskap (datalogi)
  • Datorseende och robotik (autonoma system)
  • Robotteknik och automation

Nyckelord

  • artificiell ntelligens

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jacek Malec är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren