Personlig profil

Forskning

Artificiell intelligens, särskilt kunskapsrepresentation och resonemang; robotik, särskilt intelligenta samarbetande robotar

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Datavetenskap (datalogi)
  • Datorseende och robotik (autonoma system)
  • Robotteknik och automation

Fria nyckelord

  • artificiell ntelligens

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren