Inget foto av Jacob Stordal Christiansen

Jacob Stordal Christiansen

Universitetslektor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jacob Stordal Christiansen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik