Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

 Dr. Jagdeep Singh is Associate Professor in Environmental Science at the Centre for Environmental and Climate Research (CEC). In his academic career so far, he has investigated societal sustainability challenges by applying novel approaches, devising innovative assessment frameworks, and adopting methods and tools from other research fields. Specifically, he has advanced the field of sustainable production and consumption in emerging areas such as circular economy, reuse, product repair and upcycling, the sharing economy, and sustainable business innovation. Dr. Singh has conducted inter- and trans-disciplinary research with an impact on academia and society.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Annan elektroteknik och elektronik
 • Energisystem
 • Miljöledning
 • Miljövetenskap
 • Klimatforskning
 • Annan geovetenskap och miljövetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jagdeep Singh är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren