Inget foto av Jakob Axelsson

Jakob Axelsson

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jakob Axelsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap