Foto av Jakob Bergman

Jakob Bergman

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning är inriktad på analys av sammansättningar, dvs. vektorer av andelar (Compositional data analysis). Sammansättningar uppkommer inom en mängd olika områden, t.ex den geokemiska sammansättningen av stenprover, olika varugruppers andelar i en hushållsbudget eller partiers väljarstöd in en opinionsundersökning. Jag är särskilt intresserad av modellering av sammansättningar över tid (speciellt partiers väljarstöd), och jag har utvecklat en metod för utjämning av sammansättningar (compositional loess). Jag arbetar också med tillämpad statistik tillsammans med Mikael Larsson och Martin Jönsson.

Undervisning

Jag undervisar i teoretisk och tillämpad statistik och kvantitativa forskningsmetoder på olika nivåer och inom olika ämnen. Detta inkluderar såväl introduktionskurser som kurser på forskarutbildningen. I synnerhet urvals- och surveymetodik samt regressionsanalys är ämnen som ligger mig varmt om hjärtat.

Samverkan

Jag har vi ett flertal tillfällen hållit föredrag och gett råd till olika organisationer, myndigheter och företag.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sannolikhetsteori och statistik

Fria nyckelord

  • Analys av sammansättningar
  • Multivariat analys
  • Spatial statistik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jakob Bergman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler