Foto av Jakob Gustavsson

Jakob Gustavsson

Universitetslektor

  • Telefon+46462224552
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Huvudsakliga forskningsområden

  • Utrikespolitisk analys
  • Offentligt ledarskap
  • Säkerhets- och underrättelsetjänst

Min forskning har framför allt varit inriktad på olika aspekter av internationell politik och studiet av utrikespolitik. I min doktorsavhandling, The Politics of Foreign Policy Change (1998), studerade jag utrikespolitiska förändringsprocesser. Den empiriska delen av undersökningen innefattar en fallstudie av hur det gick till när den svenska regeringen i början av 1990-talet bytte hållning i frågan om svenskt medlemskap i EU. Under senare har mitt intresse för utrikespolitik kombinerats med offentlig förvaltning såtillvida att jag har studerat organisatoriska aspekter av militär säkerhets- och underrättelsetjänst. Jag har då ingått i ett större forskningsprojekt som finansierats av Vetenskapsrådet och också bidragit till den statliga så kallade Säkerhetstjänstkommissionen.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jakob Gustavsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler