Foto av Jakob Gustavsson

Jakob Gustavsson

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Huvudsakliga forskningsområden

  • Utrikespolitisk analys
  • Offentligt ledarskap
  • Säkerhets- och underrättelsetjänst

Min forskning har framför allt varit inriktad på olika aspekter av internationell politik och studiet av utrikespolitik. I min doktorsavhandling, The Politics of Foreign Policy Change (1998), studerade jag utrikespolitiska förändringsprocesser. Den empiriska delen av undersökningen innefattar en fallstudie av hur det gick till när den svenska regeringen i början av 1990-talet bytte hållning i frågan om svenskt medlemskap i EU. Under senare har mitt intresse för utrikespolitik kombinerats med offentlig förvaltning såtillvida att jag har studerat organisatoriska aspekter av militär säkerhets- och underrättelsetjänst. Jag har då ingått i ett större forskningsprojekt som finansierats av Vetenskapsrådet och också bidragit till den statliga så kallade Säkerhetstjänstkommissionen.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Statsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jakob Gustavsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler