Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jakob Löndahl är universitetslektor i aerosolteknologi vid Institutionen för designvetenskaper vid Lunds universitet och föreståndare för Aerosollaborratoriet. Efter grundubildning som civilingenjör i teknisk fysik doktorerade i fysik 2009 med en avhandling om experimentell analys av inhalerade aerosoler år 2009. Därefter genomförde han postdoktorala studier om biologiska aerosolpartiklar (bioaerosol) vid McGill University, Kanada, och Aarhus Universitet, Danmark. Sedan 2012 har han varit verksam vid Lunds universitet med forskning främst inriktad på hälsorelaterade aspekter av aerosolpartiklar, såsom spridning av infektionssjukdom via luftburna virus och medicinska tillämpningar av aerosol. Tillsammans med Prof. Per Wollmer har han tagit fram Airspace Dimension Assessment (AiDA), som är en ny teknik för diagnos av kronisk obstruktiv lungsjukdom, kol.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicinteknik
  • Hälsovetenskaper
  • Teknik och teknologier
  • Nanoteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jakob Löndahl är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren