Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Yrkesarbete

Jakob Nordström har en magisterexamen i datavetenskap och matematik från Stockholms universitet 2001 och en teknologie doktorsexamen från Kungliga Tekniska högskolan (KTH) 2008. Under perioden 2008-2010 var han postdok-forskare på Massachusetts Institute of Technology (MIT), varifrån han återvände till KTH 2011 och blev docent och lektor 2015. I juni 2019 flyttade han till Köpenhamns universitet, där han numera är professor, och sedan 2020 är han också professor på deltid vid Lunds universitet.

2006 fick Jakob Nordström pris för bästa artikel av doktorand på 38th ACM Symposium on Theory of Computing (STOC '06), och hans doktorsavhandling fick Ackermann-priset 2009 för "enastående avhandling inom datavetenskaplig logik" från European Association for Computer Science Logic. På 36th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI '22) 2022 mottog han ett Distinguished Paper Award. Sedan 2018 är Jakob Nordström ledamot i Sveriges unga akademi, där han för närvarande sitter i ledningsgruppen. Hans nuvarande forskning finansieras huvudsakligen av bidrag från Danmarks frie forskningsfond, Vetenskapsrådet och Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP).

Under läsåret 1997/98 gjorde Jakob Nordström värnplikten som militärtolk på Försvarets tolkskola och utexaminerades som kursetta. Parallellt med sina studier och senare med sin forskning arbetade han under ett antal år som tolk mellan ryska och svenska/engelska, då han anlitades för tolkning bland annat åt H.M. Konungen och statsministern. Han har även en examen i kördirigering med utökad musikteori från Tallinns musikgymnasium i Estland. Under åren 1994-1999 ledde han Collegium Vocale Stockholm, en vokalensemble som framförde huvudsakligen renässans- och barockmusik. 

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jakob Nordström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren