Personlig profil

Forskning

Specialist inom ortopedi inriktad på idrottsskador. Intresserad av att arbeta med förebyggande åtgärder. Studerar hur daglig fysisk aktivitet i skolan stärker muskler och ben i vuxen ålder. Kan fysisk aktivitet hos barn förebygga frakturer hos de äldre?  

Fria nyckelord

  • FYSISK AKTIVITET
  • Barn och ungdomar
  • Intervention

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jakob Rempe är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren