Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

The focus of my research is exploring neurodevelopmental disorders in human brain tissue models. My current focus is to develop an in vitro human brain model of Gauchers disease, the most common form of lysosomal storage disorder. Using organoid technologies I can develop specific brain regions from patient stem cells to investigate disease progression over time. Using expertise in CRISPR editing and functional imaging, we hope to identify abberant lysosomal flux and calcium activity in neuronal and glial cells that may lead to neurodegeneration. Our ultimate goal in the project is to identify novel therapeutic avenues.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cellbiologi
  • Genetik
  • Neurovetenskaper
  • Cell- och molekylärbiologi
  • Medicinsk genetik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där James Crowe är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren