Foto av James Pamment

James Pamment

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

James Pamment (PhD Stockholm University, 2011) is Director of the Lund University Psychological Defence Research Institute. He is Editor-in-Chief of the journal Place Branding and Public Diplomacy and former Head of the Department of Strategic Communication. Previous affiliations include the Carnegie Endowment for International Peace, Swedish Defence University, the EU-NATO Hybrid Threats Centre of Excellence, University of Texas at Austin, University of Southern California, and Oxford University.

Pamment is an internationally renowned expert in analysing and countering hostile foreign interference, such as information influence operations and hybrid threats. As Director of the Psychological Defence Research Institute, he leads a team that provides research-based support to the Swedish Psychological Defence Agency and other governmental organisations. He has advised, trained, or produced research at the intersection of security policy and communication on behalf of UN and EU institutions, NATO, tech companies, and governments.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där James Pamment är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren