Foto av James Pamment

James Pamment

Universitetslektor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där James Pamment är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences