Personlig profil

Forskning

The overall objective of my Ph.D. project is to study HIV evolution both within and between hosts to identify key regulators of HIV disease progression and spread. More specifically, (1) to identify and characterize key drivers of HIV transmission and molecular epidemiology in Nigeria and Guinea-Bissau; and (2) to characterize the blood proteome during acute HIV-1 infection, and disentangle HIV-1 selection, evolution, and adaptation in patients with different rates of disease progression.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Bioinformatik och systembiologi
  • Mikrobiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jamirah Nazziwa är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren