Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jamirah Nazziwa är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Medicine and Dentistry

Earth and Planetary Sciences