Inget foto av Jan Astermark

Jan Astermark

Professor, överläkare

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jan Astermark är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology