Jan Forsman

Professor

Personlig profil

Forskning

Statistical Thermodynamical research, including development of theoretical methods and tools, such as classical Density Functional Theory, many-body interactions, and simulation methods. These tools are utilized for studies on (for instance) ionic liquids, colloidal dispersions, polymer mediated interactions, electric double layer capacitors, capillary/surface driven phase transitions, and dynamical phases. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fysikalisk kemi
  • Teoretisk kemi
  • Atom- och molekylfysik och optik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jan Forsman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren