Jan Forsman

Professor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jan Forsman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi