Foto av Jan-Henrik Nilsson

Jan-Henrik Nilsson

Universitetslektor

Personlig profil

Undervisning

I mainly teach the following courses

 • Platsutveckling för besöksnäringen (2nd year bachelors)
 • Introduction to Tourism (1st semester masters)
 • Destination Development and Marketing (2nd semester masters)

I generally supervise bachelor and masters theses. I currently supervise two doctoral students.

Forskning

Research interests

 • Tourism geography
 • Mobility, transports och tourism
 • Urban tourism and sustainability
 • The history of tourism and hospitality

Research projects

 • Managing increasing flows of tourists in urban contexts. With Lena Eskilsson and Josefine Östrup Backe. Part of "Rethinking urban tourism: managing sustainability in the age of overtourism" (financed by Formas).
 • Urban tourism, ecosystem services, and green infrastructure. Tillsammans med Michael Johansson. Part of "Rethinking urban tourism: managing sustainability in the age of overtourism" (financed by Formas).
 • Guiding and guided tours in the plattform economy. With Malin Zillinger.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Samhällsvetenskap
 • Social och ekonomisk geografi

Fria nyckelord

 • tourism
 • mobility
 • sustainability
 • tourism geography

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jan-Henrik Nilsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren