Foto av Jan Lexell

Jan Lexell

Professor, överläkare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är sedan 2012 professor i rehabiliteringsmedicin, särskilt neurovetenskap och leder forskargruppen Rehabiliteringsmedicin. Jag tog läkarexamen 1984 och disputerade vid Umeå universitet 1985. Sedan 1997 är jag överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund och medicinskt ansvarig för rehabiliteringen för personer med neurologiska sjukdomar.

Min forskning utgår bland annat från vår kliniska verksamhet och innefattar personer med stroke, ryggmärgsskada, traumatisk hjärnskada, post-polio, multipel skleros, Parkinsons sjukdom och neuromuskulär sjukdom. Forskningen handlar om att kartlägga konsekvenserna av en skada eller sjukdom i ett livsperspektiv och utveckla rehabiliteringsmedicinska interventioner så att dessa personer kan uppnå och bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga. Ett av våra forskningsområden handlar om paralympisk idrott och förekomsten av skador och sjukdomar samt betydelsen av fysisk aktivitet och organiserad idrott för personer med neurologiska funktionsnedsättningar. Jag huvudhandledare för fem doktorander som gör sina avhandlingsarbeten inom områdena klinisk medicin med inriktning rehabiliteringsmedicin och hälsovetenskap med inriktning funktionshinder och rehabilitering.

Jag är sedan 2014 medlem i medicinska kommittén i International Paralympic Committee. Jag är medlem i Dispenskommittén i Anti-doping Sverige och medicinskt sakkunnig i Kampsportsdelegationen. Jag är redaktör för sektionen Para Sport & Paralympic Sport i American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, officiellt organ för Association of Academic Physiatrists (AAP).

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Hälsovetenskaper
  • Annan hälsovetenskap
  • Idrottsvetenskap
  • Klinisk medicin
  • Neurologi
  • Annan klinisk medicin

Fria nyckelord

  • Rehabiliteringsmedicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jan Lexell är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren