Foto av Jan Magnusson

Jan Magnusson

Docent, Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Mina forskningsintressen berör social förändring, social innovation, socialpolitik & välfärd, sociala rörelser, gatutidningar, Sydasien, Himalaya, tibetanska flyktingar, socialt arbete och klimatförändringar.

Forskning

My research interests include social change, social policy and welfare, social movements, South Asia, Himalaya, Tibetan refugees, social movements in the western Himalayas.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jan Magnusson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren