Foto av Jan Mewes

Jan Mewes

Docent, Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Jan Mewes har en doktorsexamen i samhällsvetenskap från universitetet i Bremen, Tyskland.

Jans forskningsintressen omfattar social tillit, välfärdsstater, migration och den allmänna opinionen.

För en översikt över Jans publikationer, se hans Google Scholar profil.

Undervisning

Hans undervisning täcker ämnesområdena kvantitativa metoder, social policy, utveckling, välfärdsstater och välfärdsadministration.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 1 – Ingen fattigdom
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jan Mewes är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren