Inget foto av Jan-Olof Svantesson

Jan-Olof Svantesson

Professor emeritus

Personlig profil

Forskning

Jag medverkar som forskare i RJ-projekten "Informations- och diskursstruktur i samverkan: ett språktypologiskt perspektiv", lett av Anastasia Karlsson och "Digitalt multimediaarkiv för austroasiatiskt immateriellt kulturarv (Dig-AAA)" lett av Niclas Burenhult. Dessutom medverkar jag som seniorprofessor vid Inter Arts Center i VR-projektet "I gränslandet mellan sång och tal", lett av Håkan Lundström.

För tillfället är jag mest sysselsatt med att göra klart det lexikon över kammuspråket och kulturen (Dictionary of Kammu Yùan language and culture) som skrivits tillsammans med Kàm Ràw, Kristina Lindell och Håkan Lundström och som om allt går väl kommer ut senare i år.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jan-Olof Svantesson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler