Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

A key aspect of my multidisciplinary research has been the health of racial/ethnic minority groups, immigrants and refugees. My research has a strong focus on the influence of social and familial environments on psychiatric and drug use disorders where we have used large nationwide databases to provide insights into mechanisms and risk factors, as well as performed a randomised clinical trial/intervention in patients with depression and anxiety in a primary health care setting.

My record of scholarly, clinical, and administrative experience and accomplishment includes an extensive number of peer-reviewed publications (more than 564 articles published), specialties in both family and community medicine and public health, and a highly successful record of raising funds from both private and governmental sources in Europe and the U.S., including 4 R01 grants from the National Institutes of Health as a PI.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykiatri
  • Allmän medicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jan Sundquist är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren