Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Främsta forsknings- och undervisningsområden

 • Demokrati och demokratisering
 • Statsbyggnad och korruption
 • Jämförande politik

Pågående forskning och undervisning

STANCE: Hur påverkade statsbyggnad det internationella systemet under och efter det s.k. ”långa1800-talet” (från ca 1789-ca 1914)? Detta är ett 6-årigt forskningsprogram, finansierat av RJ, i samarbete med flera andra forskare på institutionen.

V-DEM: Hur och varför har demokratin vuxit fram i världen sedan 1800 och spelar det någon roll? Detta är ett gigantiskt forskningsprojekt, finansierat av bl a VR och RJ, i samarbete med ett ca 20-tal forskare på olika universitet i Europa och USA.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jan Teorell är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
 • Rösträttens århundrade, 2018

  Ulrika Holgersson (inbjuden talare), Lena Wängnerud (inbjuden talare), Christina Florin (inbjuden talare), Fia Sundevall (inbjuden talare) & Jan Teorell (inbjuden talare)

  2018 dec. 17

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i föreläsning/debatt/seminarium för allmänheten