Jana Holsanova

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är docent i kognitionsvetenskap och seniorforskare inom Linnémiljön ”Cognition, Communication, and Learning” vid Lunds universitet. Jag har varit verksam som mentor för postdoktorala forskare inom ramen för luPOD – Lunds universitets karriärutvecklingsprogram. I min forskning har jag kombinerat kvantitativa och kvalitativa metoder (eye-tracking, verbala protokoll, experiment, fokusgrupper, intervjuer) för att studera kognition och kommunikation. 

Min forskning fokuserar på multimodalitet, kognition och visuell kommunikation. Jag har använt ögonrörelsemätning för att närmare studera bildavläsning, samspelet mellan språk och bild, bildernas roll för lärande, visuellt tänkande (mental imagery) och människors interaktion med olika medier.

Min bok "Discourse, vision and cognition" (Benjamins 2008) handlar om perception, tolkning och beskrivning av bilder samt de involverade kognitiva processerna. Min bok "Myter och sanningar om läsning" (Norstedts 2010) presenterar forskning om läsning och om samspelet mellan språk och bild i olika medier. Min bok "Methodologies for multimodal research" (Sage 2012) fokuserar på nya metoder och verktyg för analys av visuell kommunikation och multimodalitet. Den integrerar en rad teoretiska och metodologiska ansatser och använder ett tvärvetenskapligt ramverk och triangulering av metoder.

 Jag är dessutom en av redaktörerna till antologin "Syntolkning - forskning och praktik" (2016) som publicerats av Lunds universitet, Stockholms universitet och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Boken är den första av sitt slag i Sverige och Skandinavien och ges ut som tryckt bok, open access, talbok och i punktskrift. Min senaste bok Bildbeskrivning för tillgänglighet (2019) handlar om riktlinjer, forskning och praktik vad gäller bildbeskrivning.

Jag är koordinator av samverkansinitiativet "Syntolkning och bildbeskrivning för tillgänglig kommunikation och social inkludering” och ordförande i Punktskriftsnämnden vid Myndigheten för tillgängliga medier.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Övrig annan humaniora

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jana Holsanova är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren