Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

  • Säkerhet och försvar
  • Europeiska unionen
  • Småstatsstudier
  • Underrättelseanalys

Jana Wranges pågående projekt syftar till att utveckla ny kunskap och bättre förståelse för de internationella förutsättningarna för att utveckla, stärka och inrikta det civila försvaret i Sverige. Studien fokuserar på hur dessa förutsättningar har påverkats av centrala förändringsprocesser i samhället på det internationella planet och riktar uppmärksamhet på hur statens bi- och multilaterala interaktion med andra länder och internationella fora inverkar på statens beslutskapacitet, handlingsutrymme och organisering.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jana Wrange är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren