Foto av Jane Tufvesson

Jane Tufvesson

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

With a PhD in computer assisted image analysis and interest in the cardiovascular system I focus on software development for research in cardiac magnetic resonance imaging. By building a database management system with digital informed consent we facilitate the inclusion of patients and integrate research in the clinical workflow.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jane Tufvesson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler