Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Janko’s research interests are focused on introducing novel bioengineering and biomaterial solutions to modeling and treatment of neurological disorders. During his PhD, he developed microfluidic devices and 3D printing methods for in vitro engineering of stem cell-based neural circuits. After joining Parmar lab, he has been working on direct reprogramming of adult human fibroblasts into dopaminergic neurons in injectible 3D cultures as a potential route towards patient-specific cell-replacement therapy for Parkinson’s disease.

PhD in Biotechnology and Biomedicine – Technical University of Denmark
Masters in Nanoscience and Nanotechnology – KU Leuven, TU Dresden
Bachelors in Physics and Applied Mathematics – Hampden-Sydney CollegeExpertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Medicinska grundvetenskaper
  • Neurovetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Janko Kajtez är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren