Foto av Janna Alvedalen

Janna Alvedalen

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Innovation and entrepreneurship research. Systemic view on entrepreneurship - Entrepreneurial  ecosystems. Life Science industry.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Janna Alvedalen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler