Foto av Janna Alvedalen

Janna Alvedalen

Knuten till universitetet

8 Liknande profiler

Likheten baseras på överlappande koncept i fingeravtryck och delade arbeten och organisationsaffilieringar av Janna Alvedalen med nedanstående personer: