Foto av Jannice Käll

Jannice Käll

Universitetslektor, Juris doktor i rättsvetenskap, Juris licentiatexamen i civilrätt, Juris kandidatexamen, Masterexamen i Intellectual Capital Management, Docent i rättssociologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jannice Käll är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Arts and Humanities