Inget foto av Jasmina Medic Spahic

Jasmina Medic Spahic

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jasmina Medic Spahic är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap