Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Information om mina intressen och min forskning finns på den engelska versionen av denna sidan.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljövetenskap
  • Tvärvetenskapliga studier

Nyckelord

  • klimatförändringar
  • vetenskap och politik
  • IPCC

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jasmine Livingston är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren