Foto av Jason Lennard

Jason Lennard

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jason Lennard är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance

Social Sciences