Javier Linares-Pastén

Docent, Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

I am interested in developing biocatalysts combining computational methods and recombinant technology. I focus on understanding the relationship between the structure and function of proteins for the rational design of enzymes and engineering cells as living catalysts. These approaches have applications in environmental biotechnology, food technology, biorefinery, and the production of bioactive compounds. My research lines encompass the degradation of plastics, biosynthesis of biopolymers, valorization of lignocellulose biomass, and development of prebiotic and probiotic products.

Innovation: I am a scientific consultant for biotech companies in Sweden. I also co-founded CycleZyme AB, a company focusing on plastic recycling through deep biotechnology.

 

 

Undervisning

I am involved in teaching at all three academic levels. I am the course coordinator for Environmental Biotechnology (KBTF11) and co-coordinator for Bioprocess Technology (KBTF15) and Sustainable Chemistry & Biotechnology (KBTF06). Additionally, I provide lectures in Environmental Chemistry (KASF01) and Sustainable Food Processing and Packaging (KLGN65). Occasionally, I give training in the production of recombinant proteins and bioinformatic analysis of proteins for doctoral students who do not have a background in these areas.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 14 – Hav och marina resurser
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Biokatalys och enzymteknik
 • Biokemi och molekylärbiologi
 • Industriell bioteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Javier Linares-Pastén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren