Javier Linares-Pastén

Docent, Universitetslektor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Javier Linares-Pastén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Chemistry