Foto av Jeanne Højgaard-Bøytler

Jeanne Højgaard-Bøytler

Doktorand

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är dotorand i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet och affilierad till SWEAH (Swedish national graduate school on ageing and health). Min forskning handlar om specialiserad omsorg för äldre personer med missbruk och komplexa behov med särskilt fokus på specialinriktade äldreboenden och specialiserade hemtjänstteams i Sverige och Danmark ur ett brukar- och professionellt perspektiv.

Jag är intressad av frågor som rör åldrande och missbruk, självförsummelse, skademinskning, värdighet och välbefinnande, självbestämmande, och ålderism. Min avhandling är planerad till 2025. 

Jag har en tvärvetenskaplig bakgrund inom arbetsterapi och socialt arbete och har en master både i socialt arbete och arbetsterapi. Jag har jobbat ett antal år inom psykiatri, rättpsykiatri, och kommunalt med utsatta unga och vuxna med komplexa problem som psykisk ohälsa, missbruk, hemlöshet och psykosociala frågor. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Samhällsvetenskap
 • Sociologi
 • Socialt arbete
 • Medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

 • Äldreomsorg
 • Missbruk
 • Skademinskning
 • Hälsa och ohälsa
 • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments .

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jeanne Højgaard-Bøytler är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler