Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I am a systems researcher and activist in the field of sustainable economy. My work focuses on how societies relate to profit and how this relationship affects global sustainability challenges. I developed relationship-to-profit theory, which uses systems thinking and institutional economics to explain how key aspects of business and markets drive social and ecological sustainability outcomes. I started developing this theory in the book How on Earth, which outlines a conceptual model of a not-for-profit market economy – the Not-for-Profit World model.

 

I am currently a research fellow with the Postgrowth Welfare Systems project at Lund University. I hold a PhD in Sustainability Science from Stockholm University and a PhD in Economics from the University of Clermont Auvergne. As an activist, I collaborate with civil society organizations, businesses, and policy makers to transform the economy so that it can work for everyone within the ecological limits of the planet.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi
  • Miljövetenskap
  • Ekonomi och näringsliv
  • Tvärvetenskapliga studier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jennifer Hinton är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren