Foto av Jennifer Ricci Hagman

Jennifer Ricci Hagman

Knuten till universitetet, PhD student

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

ABO-blodgruppssystemet består av två antigen: A, B. Dessa utgörs av terminala immundominanta kolhydratstrukturer som uttrycks fram för allt på erytrocytens cellyta, men även många andra celltyper i kroppen. Individer med blodgrupp A, B och AB uttrycker glykosyltransferas som omvandlar en prekursor till A antigen eller B antigen. Individer med blodgrupp O saknar denna enzymatiska aktivitet.

Eftersom det i human plasma förekommer naturliga antikroppar mot de antigen som individen saknar så är ABO-förenlighet oerhört viktigt vid både blodtransfusioner och organtransplantationer. Vid ECO-projektet (Enzyme Conversion to Group O Red Blood Cells) lyckades man omvandla röda blodkroppar av typ A, B och AB till funktionella O-blodkroppar. Detta bidrog även till att avslöja så kallade atypiska ABO-antigener; kolhydratstrukturer som är relaterade, men ej identiska, till A och B-antigenerna.

I min forskning försöker jag karakterisera atypiska ABO antigen genom att bestämma deras genetiska bakgrund, biokemiska struktur samt identifiera vilka glykosyltransferas som ger upphov till dem.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

  • Blodgrupper
  • Glykosyltransferas
  • Transfusionsmedicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jennifer Ricci Hagman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren